Çiroz

Çiroz

Betonarme yapılarda; kolon ya da perde yapımında kullanılan etriye şeklidir. Düşey donatıların etrafının etriyeyle dolanılamadığı durumlarda kullanılır ve uçları kıvrılmış çelik çubuğun karşılıklı düşey donatıyı tutması işine yarar. Bombelenme boyunu kırmak için kullanılır. Şaşırtmalı düzenleme esastır.